GTS Premium Net


Hlavní stránkaO GTS Politika firmy


Politika firmy

Mise

Stát se preferovaným partnerem a dodavatelem integrovaných telekomunikačních řešení pro velkoobchodní a korporátní zákazníky.
Stát se žádaným zaměstnavatelem.

Hodnoty společnosti

  • Zaměření na zákazníka: Usilujeme o překročení očekávání našich zákazníků
  • Profesionalita: Překonáváme své závazky a zaměřujeme se na kvalitu
  • Inovace a iniciativa: Dodáváme inovativní řešení a projevujeme svou iniciativu
  • Týmová práce: Pracujeme a vítězíme týmově

Politika kvality – jednoznačná orientace na zákazníka

Ve vztahu k zákazníkům usilujeme o poskytování takových produktů a služeb, které překročí očekávání zákazníků a  budeme tak první volbou zákazníka na telekomunikačním trhu. S našimi zákazníky se snažíme vytvořit a udržovat vstřícné a inovativní vztahy, které z nás dělají přirozeného partnera pro řešení všech jeho telekomunikačních potřeb. Směřujeme k tomu, abychom svým zákazníkům přinášeli telekomunikační služby v té nejvyšší kvalitě.

Od obchodních partnerů a dodavatelů naší společnosti vyžadujeme, aby svými dodávkami a poskytovanými službami přispěli k vysoké úrovni kvality služeb poskytovaných koncovým zákazníkům.

Všichni zaměstnanci společnosti usilují při své práci o maximální kvalitu a hledají každou příležitost vedoucí k tomu, aby jejich kreativita, důmyslnost a iniciativa byly plně využity ke zvyšování kvality. To vyžaduje vysokou odbornou zdatnost, profesionalitu a každodenní vysoké nasazení všech zaměstnanců společnosti.

Zvyšování kvality je i jednou z klíčových oblastí pro naše vlastníky, která přispívá ke zvýšení hodnoty společnosti a  zhodnocení tak jejich investic.

Neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a plnění jeho požadavků je pro nás závazek, jehož naplňování máme na paměti při všech činnostech, které se ve společnosti provádějí.

Politika ochrany životního prostředí

Jako jedna z významných telekomunikačních firem chceme přispívat k zachování přirozeného životního prostředí a ke zvýšení úrovně jeho ochrany s cílem podpořit dosažení trvale udržitelného rozvoje.

Životní prostředí a jeho ochrana je jednou z našich nejvyšších priorit. Všichni zaměstnanci naší společnosti vykonávají své pracovní činnosti se zvýšeným ohledem na životní prostředí tak, aby v maximální míře omezili případné negativní dopady těchto činností. Zavazujeme se neustále zlepšovat péči o životní a pracovní prostředí, a to zejména v oblastech ochrany ovzduší, půdy, vody a rovněž přírody jako celku.

Stejně tak se zavazujeme dodržovat všechny právní a jiné předpisy a splňovat všechny požadavky, které jsou a budou na nás v této oblasti kladeny, včetně neustálého zlepšování životního prostředí a zajištění prevence znečištění. Provádíme pravidelná školení zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a šíříme povědomí o svém zaměření na ochranu životního prostředí nejen mezi zaměstnanci, ale také mezi našimi dodavateli, partnery a zákazníky.

Bezpečnostní politika firmy

Hlavním účelem bezpečnosti je zajištění trvalé podpory služeb poskytovaných v rámci firmy a zajištění veškerých interních a externích procesů s tím souvisejících, minimalizace rizika selhání v oblasti dostupnosti, integrity a důvěrnosti informací. Dále zajištění maximálního bezpečí a ochrany majetku, zpracovávaných informací před potencionálním zcizením, zničením nebo modifikací a dříve zmíněnými hrozbami.

Míra ochrany poskytovaná informacím je úměrná jejich hodnotě a předpokládaným hrozbám, kterým jsou vystaveny. Protiopatření pokrývají všechny významné hrozby vůči všem aktivům.

Informace jsou chráněny ve všech formách a na všech nosičích (médiích), ve kterých se mohou vyskytnout. Veškerá aktiva jsou využívána pouze oprávněnými uživateli a pouze k účelům souvisejícím s plněním pracovních povinností.

Novinky

Víte co je cloud, ICT nebo IaaS?

GTS for the WORKING WORLD

Nahoru


  • GTS - Facebook
  • GTS -Twitter
  • GTS - YouTube

© 2019 GTS Czech, člen GTS Central Europe držitel certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001:2005 a ISO/IEC 20000-1:2005

Ochrana soukromí | Mapa stránek | Slovník pojmů Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.