GTS Premium Net


Hlavní stránkaOchrana soukromí Autorská práva


Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.gts.cz je GTS Czech s.r.o., se sídlem v Praze 3, Přemyslovská 2845/43, IČ: 28492170, DIČ: CZ28492170. Bankovní spojení: ČSOB Praha, 17489033/0300. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145533, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.gtsnovera.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.gtsnovera.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Novinky

Víte co je cloud, ICT nebo IaaS?

GTS for the WORKING WORLD

Nahoru


  • GTS - Facebook
  • GTS -Twitter
  • GTS - YouTube

© 2019 GTS Czech, člen GTS Central Europe držitel certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001:2005 a ISO/IEC 20000-1:2005

Ochrana soukromí | Mapa stránek | Slovník pojmů Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.