GTS Premium Net


Hlavní stránkaProdukty Managed a ICT řešení Průvodce O ICT a managed službách


O ICT a managed službách

Managed služby (manažované služby/managed services)

Neexistuje jednoznačná definice vyplývající z všeobecně přijatého standardu. Nejčastěji se o manažované službě hovoří v okamžiku, kdy poskytovatel služby přidává k technologické službě i přidanou hodnotu ve formě lidského kapitálu, např. formou konzultace, speciální dedikované zákaznické péče či tzv. „experta na telefonu". Konkrétním příkladem manažované služby může být Managed Server, kdy zákazník ve spolupráci s poskytovatelem služby nejdříve společně naleznou optimální variantu služby (dedikovaný server s operačním systémem či bez něj, virtuální privátní server, atp.) a posléze v období využívání služby zákazník a poskytovatel zůstávají v kontaktu a neustále službu optimalizují dle aktuální situace zákazníka (růst, redukce nákladů apod.).

ICT služby

ICT (z anglického Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Tato široce používaná zkratka zahrnuje veškeré technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. Původní koncept informačních technologií (IT) byl doplněn o prvek komunikace, kdy mezi sebou začaly komunikovat jednotlivé počítače či uzavřené sítě. ICT ovšem nejsou jen hardwarové prvky (počítače, servery...), ale také softwarové vybavení (operační systémy, síťové protokoly, internetové vyhledávače...).

Cloud computing

Cloud comptuting je většinou chápán jako prostředí, které poskytuje služby prostřednictvím webového rozhraní, kterým je poskytování služby zákazníkem ovládáno. Tak např. na rozdíl od manažované služby typu „managed server" si zákazník musí sám nadefinovat co potřebuje a tento virtuální server si zřizuje („nakliká") prostřednictvím cloud computingového portálu sám. Nedostává tedy službu s přidanou hodnotou ve formě konzultace s expertem poskytovatele manažované služby.

Více v sekci Napsali o nás.


Video

Virtuální hosting GTS Czech představuje Erik Slooten IT ředitel skupiny GTS

Kontaktní formulář

Nahoru


  • GTS - Facebook
  • GTS -Twitter
  • GTS - YouTube

© 2019 GTS Czech, člen GTS Central Europe držitel certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001:2005 a ISO/IEC 20000-1:2005

Ochrana soukromí | Mapa stránek | Slovník pojmů Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.