GTS Premium Net


Hlavní stránkaReference Významní zákazníci Veřejná správa Instituce zřizované veřejnou správou


Instituce zřizované veřejnou správou

Nejvýznamnější reference v organizacích zřizovaných orgány veřejné správy

 • Státní rostlinolékařská správa
 • Státní fond dopravní infrastruktury
 • Státní plavební správa
 • Státní ústav památkové péče
 • Státní zemědělský intervenční fond
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Zeměměřičský ústav
 • Endokrinologický ústav
 • Geofyzikální ústav AV ČR
 • Ústav mezinárodních vztahů
 • Výzkumný ústav bezpečnosti práce
 • Výzkumný ústav potravinářský
 • Státní energetická inspekce
 • Státní úřad radiační ochrany
 • Úřad pro technickou normalizaci
 • Státní veterinární ústav Praha
 • Úřad pro civilní letectví
 • Český geologický ústav
 • Český hydrometeorologický ústav
 • Mikrobiologický ústav AV ČR
 • Revmatologický ústav
 • Ústav fyziky atmosféry AV ČR
 • Ústav jaderného výzkumu Řež
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby
 • Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Hygienická stanice hlavního města Prahy
 • Český mikrobiologický ústav AV ČR
 • Psychiatrická léčebna Bohnice
 • Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
 • Baťova krajská nemocnice Zlín
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Nemocnice Milosrdných bratří Brno
 • Nemocnice Pardubice
 • KHS Jihočeského kraje
 • Jihočeská univerzita v ČB
 • Hasičský záchranný sbor JČ kraje
 • Zdrav. záchranná služba JČ kraje
 • VFN v Praze
 • KRNAP
 • Nemocnice Karlovy Vary
 • Státní fond rozvoje bydlení
 • Krajská zdravotní a.s.

Novinky

Víte co je cloud, ICT nebo IaaS?

GTS for the WORKING WORLD

Nahoru


 • GTS - Facebook
 • GTS -Twitter
 • GTS - YouTube

© 2019 GTS Czech, člen GTS Central Europe držitel certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001:2005 a ISO/IEC 20000-1:2005

Ochrana soukromí | Mapa stránek | Slovník pojmů Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.