GTS Premium Net


Hlavní stránkaSlovník pojmů - D

Slovník pojmů - D

 • Data

  Obecné označení pro informace vyjádřené v digitálním tvaru. Tyto informace mohou být hlasové, textové, faxové, obrazové (video), případně i jejich kombinace.

 • Dedicated Circuit – Vyhrazený okruh

  1. Okruh trvale plně k dispozici zákazníkovi po celou dobu pronájmu. Někdy se označuje jen jako pevný/pronajatý okruh.
  2. Signálové vedení umožňující přenos digitálních (nespojitých) signálů. Je využitelný zpravidla pro rychlosti 64 kbit/s a více.

 • Dedicated Line

  Telefonní linka vyhrazená výlučně a trvale pro (obvykle) datové spojení dvou uživatelů. Dnes se nejčastěji používá pro Internet, kde zprostředkovává dnes nejpoužívanější trvalé připojení uživatele k uzlu na páteři u provozovatele.

 • Default – Implicitní

  Hodnota (nebo zřízení), která je předem (automaticky nebo při konfiguraci) nastavena a při možných volbách je automaticky nabízena k přijetí. Nejčastější použití default hodnot je v dialogových panelech nebo komunikačních dialozích, při kterých musí uživatel nastavit řadu hodnot nebo odpovědět na spoustu otázek. Default hodnoty mu pomáhají omezit počet zadávání, orientovat v dialogu. Často se rovněž vyskytují implicitně nabízená rozšíření souborů (default extesion), která jsou určitými nepsanými standardy při tvorbě a pojmenování souborů. Implicitní zařízení je to periferní zařízení (např. plotr, tiskárna, modem), jehož typ je automaticky nabízen při pokusu o komunikaci s tímto zařízením. Programy obvykle disponují po konfiguraci možnostmi návratu k implicitním nastavením (default settings), jako k určitému pevnému startovacímu bodu.

 • dial back-up

  Záloha pevné komunikační linky pomocí sestavení spoje v síti s přepínáním obvodů.

 • dial-up

  Přístup k telefonní síti, který vyžaduje manuální nebo automatické navázání spojení, řešeno pomocí modemu.

 • DISA – tónové provolení

  Náhradní forma jak dosáhnout provolby u systémů připojených běžnými analogovými linkami. Volající vytočí běžné telefonní číslo, na výzvu přepne na tónovou volbu a vytočí číslo pobočky, se kterou chce být spojen, pokud se tak nestane je obvykle směrována spojovatelku.

 • D-kanál – data channel

  Datový kanál v sítích ISDN s rychlostí 16 kb/s (BRI) nebo 64 kb/s (PRI) zpravidla užívaný pro přenos signalizace o ISDN hovoru. Jeho využití pro přenos dat není v síti GTS možné.

 • DLCI – Data Link Control Identifier

  Parametr, který určuje PVC (permanent virtual circuit) nebo SVC (switched virtual circuit) v sítích Frame Relay.

 • Domain Name – Doménové jméno, jméno domény

  Označení „třídy“ počítačů připojených k Internetu, které se vyznačují určitou geografickou a organizační jednotou: např., všechny počítače v doméně. cz se nalézají na území České republiky, všechny počítače v doméně (subdoméně) cpress.cz jsou počítače pod správou firmy Computer Press. Jména hlavních domén (vycházející z geografie) jsou pevně rozdělena, základní doménová jména udílí nezávislá organizace.

 • DSL – Digital Subscriber Line

  Technologie, která umožňuje vysokorychlostní přenosy po běžných měděných vodičích na krátké vzdálenosti, používají se čtyři typy technologie DSL: ADSL, HDSL, SHDSL a VDSL.

 • DSLAM – Digital Subscriber Line Access Multiplexer

  Zařízení umožňující multiplexaci přenosů po běžných měděných vodičích technologií DSL.

 • DSS1 – Digital Signalling System no. 1

  Účastnická signalizace používaná v sítích ISDN.

 • DSS1 - ISDN – digitální účastnická

  EuroISDN neboli ETSI ISDN signalizace používána pro PRI i BRI ISDN rozhraní.V současnosti jsou přenášeny služby CLIP, CLIR, COLP, COLR, SUB, DID, AOC-D a AOC-E.

 • DTMF – Dial Tone Multifrequency – Tónová volba

  Používá se na analogových spojích pro vysílání jednotlivých číslic volby. Číslice volby je vyjádřena jako kombinace dvou současně znějících tónů přesných frekvencí. Tónová volba je rychlá (jedna číslice < 0,1s), spolehlivá a je ji možno přenášet již sestaveným spojením a použít tak pro ovládání vzdálených zařízení. Starší je pulsní volba.

 • DWDM – Dense Wavelength Division Multiplexing

  Technologie pro vysokorychlostní přenosy informace po optickém vláknu. Na rozdíl od doposud používaných metod zrychlování přenosu navyšováním frekvence přenášených dat, řeší DWDM vyšší rychlosti rozložením informace spektrálně. Tzn. opticky namultiplexuje různé frekvence do jednoho paprsku, který na druhé straně opět rozloží. Nejlepším příkladem demultiplexování světla je duha nebo optický hranol.

Novinky

Víte co je cloud, ICT nebo IaaS?

GTS for the WORKING WORLD

Nahoru

 • GTS - Facebook
 • GTS -Twitter
 • GTS - YouTube

© 2019 GTS Czech, člen GTS Central Europe držitel certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001:2005 a ISO/IEC 20000-1:2005

Ochrana soukromí | Mapa stránek | Slovník pojmů Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.