GTS Premium Net


Hlavní stránkaSlovník pojmů - I

Slovník pojmů - I

 • IMAP

  Internet Message Access Protocol. Metoda přístupu ke zprávám elektronické pošty na poštovním serveru. Umožňuje klientské poštovní aplikaci přístup ke vzdálené poštovní schránce bez nutnosti vlastního přenosu zpráv na stranu klienta.

 • Interface – Rozhraní

  Fyzická hranice mezi zařízeními, na které se definují elektrické signály, konektory, časová synchronizace, kódy a protokoly, které umožní dvěma jednotkám interakci pro výměnu informací.

 • Internet

  Nejrozsáhlejší celosvětová počítačová síť spojená pomocí standardizovaných komunikačních protokolů.

 • Internet Access Provider, IAP

  Společnost, která je schopna poskytovat jiným firmám přístup k Internetu. Dnes se více používá označení ISP, Internet Service Provider, protože kromě pouhého přístupu jsou podstatnější i služby.

 • Internet Browser – Prohlížeč

  Software umožňující uživateli prohlížet dokumenty v Internetu (nejpoužívanější Microsoft Internet Explorer Netscape Communicator).

 • Internet Server Provider (ISP) – Poskytovatel Internetu

  Společnost zajišťující uživatelům (jednotlivým osobám i firmám) přístup k Internetu (pevný nebo komutovaný) a další služby (např. nastavení a tvorba WWW. stránek, poskytnutí WWW serveru, informační služby apod.) V zahraničí se odlišuje od IAP – Internet Access Provider, který zajišťuje pouze přístup k Internetu. U nás většinou tyto dva pojmy splývají a používá se pouze označení ISP.

 • IP – Internet protocol

  Síťový unixový protokol, vycházející z modelu OSI (vrstva 3). Původně vytvořen pro komunikaci mezi sítěmi (Internetworking) se stal protokolem Internetu zejména díky tomu, že směrovače jsou schopny pružně reagovat na zahlcení sítě zpomalováním a při uvolnění pak zrychlováním vysílání paketů. Tím je docíleno nezbytné pružnosti a nedochází k totálnímu ucpání informační dálnice či dokonce ke ztrátám dat.

 • IP Address – Adresa protokolu IP

  Adresa počítače v síti používající protokol IP. Sestává ze čtyř osmibitových čísel oddělených tečkami, tj. např. může být 193.254.128.255. Adresa IP identifikuje počítač jedinečně v celosvětovém síti Internet. Adresy IP se dělí na třídy A až E (Class A až Class E).

 • IP Packet

  Konzistentní skupinka dat přenášená přes Internet pomocí Internet Protocolu (IP). Paket IP obsahuje hlavičku s adresou, řídící informace a vlastní data; na rozdíl od jiných datových přenosových jednotek může být různé délky.

 • ISDN – Integrated Services Digital Network

  Technologie určená k přenosu hlasových a datových informací.

 • ISP – Internet Service Provider

  Společnost, která poskytuje přístup k Internetu.

 • ITU – International Telecommunications Union

  Mezinárodní organizace zabývající se vyvíjením standardů pro telekomunikační technologie.

Novinky

Víte co je cloud, ICT nebo IaaS?

GTS for the WORKING WORLD

Nahoru

 • GTS - Facebook
 • GTS -Twitter
 • GTS - YouTube

© 2019 GTS Czech, člen GTS Central Europe držitel certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001:2005 a ISO/IEC 20000-1:2005

Ochrana soukromí | Mapa stránek | Slovník pojmů Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.