GTS Premium Net


Hlavní stránkaSlovník pojmů - M

Slovník pojmů - M

 • NAT

  Network Address Translation. Mechanismus umožňující redukci potřebného množství jedinečných IP adres. Umožňuje připojení do Internetu síti, která nemá unikátní IP adresy, jejich překladem do takových adres.

 • Network – Síť

  Fyzické sdružení více počítačů, které jsou spolu propojeny komunikačními prostředky. Tyto počítače navíc disponují funkčními softwarovými i hardwarovými nástroji, které jim umožňují komunikaci, tedy přenos dat mezi jednotlivými počítači. Kromě nepatrné a zatím málo rozšířené výjimky bezdrátové sítě jsou všechny počítačové sítě propojené trvale (speciální kabeláží vyhrazenou pouze pro provoz v okamžiku komunikace). Sítě se dělí dle několika kritérií; nejčastěji používané je dělení na sítě LAN, spojující geograficky omezené území a WAN, spojující území obecně neomezené. Každá síť obsahuje alespoň jeden řídící počítač, která se nazývá server. Určitou výjimkou jsou sítě typu peer-to-peer, ve kterých jsou všechny počítače rovnocenné a fungují zároveň jako klient i jako server. Na tomto počítači zpravidla neustále běží síťový operační systém, pomocí kterého je spravován tok dat po síti a jdou prováděny další služby uživatelům sítě. Typy práce v síti opět zaujímají širokou oblast: od prostého využívání dat (souborů) na disku serveru z kterékoli stanice (uzlu) sítě až po rozložené zpracování dat (distributed processing), při kterém se více stanic současně dělí o zpracování jednoho problému.

 • NIX

  Neutral Internet eXchange. Zájmové sdružení právnických osob (NIX.CZ, z.s.p.o.) sdružuje české ISP za účelem propojení jejich internetových sítí. Více informací na http://www.nix.cz. viz peering.

 • NTBA – Network Termination Basic Access

  Zařízení zajišťující ukončení sítě (tvoří přechod mezi čtyřdrátovou přípojkou koncového zařízení a dvoudrátovým okruhem sítě, zajišťuje převod linkových kódů). Lze k němu připojit, v případě přípojky BRI, až 8 koncových zařízení pracujících nezávisle prostřednictvím společné pasivní sběrnice.

Novinky

Víte co je cloud, ICT nebo IaaS?

GTS for the WORKING WORLD

Nahoru

 • GTS - Facebook
 • GTS -Twitter
 • GTS - YouTube

© 2019 GTS Czech, člen GTS Central Europe držitel certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001:2005 a ISO/IEC 20000-1:2005

Ochrana soukromí | Mapa stránek | Slovník pojmů Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.