GTS Premium Net


Hlavní stránkaSlovník pojmů - P

Slovník pojmů - P

 • Paket

  Přenášené soubory a zprávy se zejména při větších objemech dělí na menší části – pakety (balíky). Paket vyjadřuje tvar a označení části posílané zprávy na úrovni síťové vrstvy a vyšších.

 • PBX – Private Branch exchange

  Pobočková telefonní ústředna.

 • Ping

  Packet Internet or Inter-Network Groper. Základní internetový prográmek pro zjištění existence a funkčnosti internetové adresy tzv. IP adresy.

 • POP3

  Třetí, současná verze protokolu POP, vytvořená v roce 1988. Umožňuje, aby klientský počítač načítal poštu z poštovního (POP3) serveru pomocí dočasného spojení obvykle přes protokol TCP/IP.

 • POTS – Plain Old Telephone Service

  Termín používaný pro analogovou telefonní síť.

 • PPP – Poin to Point Protocol

  Internetový standard pro sériové komunikace typu „z bodu do bodu“ pro modemová propojení. Spojení bývá bud typu dial-up, tj. netrvalé spojení na telefonní lince, nebo trvalé spojení typu leased line. PPP definuje způsoby zapouzdření paketů do rámců HDLC pro přenos na sériových komunikačních linkách. Dnes nahrazuje svého předchůdce, protokol SLIP, oproti kterému má řadu výhod: kompresi hlavičky IP hlavičky, kompresi vlastních dat, korekci chyb, sekvencování paketů, autentizaci atd. Obsahuje i řídící linkový protokol, který inicializuje a konfiguruje spojení. Je definován v RFC 1331 až 1334.

 • PRI – Primary Rate Interface

  Přípojka technologie ISDN, která zahrnuje 30 nezávislých B-kanálů 64 kbit/s a jeden D-kanál 64 kbit/s. Celková přenosová kapacita je potom 2,048 Mbit/s.

 • Provolba

  Možnost dosáhnout většinu účastníků pobočkové ústředny z vnější telefonní sítě běžným telefonním číslem. Obvykle se realizuje tak, že posledních několik číslic je předáno pobočkové ústředně, která je zpracuje a vyzvoní konkrétního volaného účastníka bez nutnosti přepojení spojovatelkou. Pro realizaci provolby je třeba speciální druh připojení buďto tzv. Analogová třídrátová provolba, připojení PCM nebo ISDN, provolbu nelze plně realizovat na běžných státních linkách, pouze formou provolby DISA.

 • proxy

  Program nebo počítač s programem, který zajišťuje pracovním stanicím ochranu, administrativní kontrolu a cache vůči zbytku internetové sítě. Tuto činnost zajišťuje ve spolupráci nebo jako součást gateway serveru (brány), firewall serveru nebo cache serveru. Prostřednictvím proxy serveru se sdílí pevná připojení v lokální síti.

 • Přenositelnost čísla

  Služba, která účastníkovi umožňuje přenést geografická nebo negeografická čísla.

 • Přenositelnost geografických čísel (GNP)

  Služba, která účastníkovi umožní zrušit smlouvu u poskytovatele služby a uzavřít novou smlouvu s jiným poskytovatelem beze změny svého umístění a beze změny charakteru služby. Všichni oprávnění provozovatelé pevných veřejných telekomunikačních sítí v České republice musí nabízet GNP a být schopni importovat a exportovat geografická telefonní čísla.

 • Přenositelnost negeografických čísel (NGNP)

  Služba, která účastníkovi umožní zrušit svou smlouvu u poskytovatele služby a uzavřít novou smlouvu s jiným provozovatelem beze změny svého negeografického čísla, beze změny umístění a charakteru nabízené služby.

 • PSTN – Public Switched Telephony Network

  Termín používaný obecně pro telefonní sítě.

 • Pulzní volba – dekadická volba

  Starý typ přenosu číslic po analogových spojích. Číslice je vyjádřena sérií pulzů vytvořených spojením a rozpojením telefonní smyčky. Jeden pulz má trvání 0,1 s, obvykle je použit systém, kdy 1 impulz značí číslici 1, 2 impulzy 2 atd., až 10 impulzů značí číslici 0. Vytočení číslice 0 tedy trvá 1s. Aby bylo možno rozpoznat jednotlivé číslice od sebe, je mezi ně nutno zařadit pauzu, nejméně 0,5 s. Pulzní volby je možno přenášet spolehlivě pouze k nejbližší telefonní ústředně. Jiným druhem je DTMF tónová volba.

 • PVC – Permanent Virtual Circuit

  Pevné virtuální spojení mezi dvěma koncovými uzly, které vytváří a ruší správce sítě.

Novinky

Víte co je cloud, ICT nebo IaaS?

GTS for the WORKING WORLD

Nahoru

 • GTS - Facebook
 • GTS -Twitter
 • GTS - YouTube

© 2019 GTS Czech, člen GTS Central Europe držitel certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001:2005 a ISO/IEC 20000-1:2005

Ochrana soukromí | Mapa stránek | Slovník pojmů Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.