GTS Premium Net


Hlavní stránkaSlovník pojmů - S

Slovník pojmů - S

 • S/T – rozhraní S/T

  Rozhraní mezi koncovým ISDN zařízením (např. ISDN telefon, ISDN fax ) a zařízením NTBA.

 • S0 – rozhraní S0

  Rozhraní mezi koncovým ISDN zařízením (např. ISDN telefon, ISDN fax ) a pobočkovou ústřednou.

 • S-bus – Pasivní sběrnice

  Čtyřdrátová pasivní sběrnice, která se používá na přípojce ISDN BRI a umožňuje připojit až osm koncových zařízení.

 • SDH – Synchronní Digitální Hierarchie

  Je standardizována jako soustava velkokapacitních digitálních přenosových prostředků převážně s optickými digitálními trakty, určená pro výstavbu pružných, programově řízených integrovaných digitálních přenosových sítí.

 • SHDSL – Single pair High bit-rate DSL

  Technologie využívající přenos po jednom měděném páru s proměnnou přenosovou rychlostí v rozmezí od 160 kbit/s do 2,3 Mbit/s.

 • Signalizace

  Soubor signálů a značek, obvykle elektrických, kterými je sestavováno, udržováno a obsluhováno spojení telekomunikačních zařízení (např. telefon a ústředna, dvě ústředny atd.). Vesměs se jedná o spojení dvou zařízení. Podstatné je, aby obě zařízení používala shodnou signalizaci na shodném nosiči. Například není možné na ISDN přípojku přímo připojit běžný telefonní přístroj. Přehled běžně používaných signalizací:
  K – MFC: digitální síťová Základní signalizace pro PCM připojení, používá ab bity traktu, volba a stav spojení je přenášen v hlasovém kanálu buďto tónově DTMF (případně i pulzně na a bitu), nebo multifrekvenční kódem R2 (v současnosti téměř výhradní způsob).
  DSS1 – ISDN: digitální účastnická EuroISDN neboli ETSI ISDN signalizace používána pro PRI i BRI ISDN rozhraní.V současnosti jsou přenášeny služby CLIP, CLIR, COLP, COLR, SUB, DID, AOC-D a AOC-E.
  Q sig: digitální meziústřednová ISDN signalizace pro spojení dvou telekomunikačních zařízení stejné úrovně, jsou implementovány všechny služby podle nejnovější specifikace ETSI: základní hovor, CLIP, CLIR, čítače tranzitu, přenos jména (volající, volaný, připojený), přesměrování (okamžitě, při obsazení, pokud nebere), inteligentní přepojení hovoru, zpětné volání při obsazenu a pokud nebere.
  SS7 – ISDN: digitální síťová.
   
  Třídrátová analogová provolba slouží pouze pro příchozí hovory. Příchozí hovor je signalizován c vodičem, pak následuje provolení v pulzní volbě. Třídrátová provolba je ještě vně ústředny konvertována na dvoudrátové rozhraní DID, které zpracovávají pobočkové ústředny. Je přenášen i závěr spojení jak volajícím tak volaným.

 • SMTP – Simple Mail Transfer Protocol

  Internetový standard pro přenos zpráv elektronické pošty. Týká se odesílání emailů. Komunikace probíhá na portu 25.

 • SNMP – Simple Network Management Protocol

  Síťový protocol založený na protokolu TCP/IP, který umožňuje monitorovat a řídit síťová zařízení.

 • Splitter

  Zařízení využívané na technologii ADSL k oddělení resp. sloučení hovorového a nadhovorového pásma.

 • SQL

  Structured Query Language. Programovací jazyk pro zadávání dotazů, provádění změn a správu databází.

 • SSL

  Secure socket layer. Šifrovací technologie používaná na Internetu k zajištění bezpečných transakcí.

 • STM-1 – Synchronous Transport Module level 1

  Synchronní transportní modul, specifikující strukturu rámců pro linky 155,52 Mb/s používaný s síti SDH.

 • SUB – Subaddressing

  Služba, která umožňuje v rámci jedné ISDN BRI přípojky získat více různých čísel (adres) pro jednotlivá zařízení nebo aplikace nad rámec standardního ISDN čísla.

 • subnetwork (subnet)

  V sítích IP síť sdílející stejnou adresu podsítě (subnet address). Známé též jako neveřejné IP adresy.

 • SVC – Switched Virtual Circuit

  Virtuální spojení vytvářené přechodně mezi koncovými uzly v případě požadavku na komunikaci.

 • switch

  Přepínač síťové zařízení přenášející rámce na základě informací druhé vrstvy.
  Ústředna telefonní sítě.
  Obecný termín pro mechanické nebo elektronické zařízení, které umožňuje vytvoření spojení podle potřeby a jeho ukončení po skončení relace.

Novinky

Víte co je cloud, ICT nebo IaaS?

GTS for the WORKING WORLD

Nahoru

 • GTS - Facebook
 • GTS -Twitter
 • GTS - YouTube

© 2019 GTS Czech, člen GTS Central Europe držitel certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001:2005 a ISO/IEC 20000-1:2005

Ochrana soukromí | Mapa stránek | Slovník pojmů Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.